SUP, SEJLADS OG SJOV

FOR BØRN OG DERES FAMILIER

FÆLLESSKAB, VAND OG EVENTYR

Lær at sejle og stand up paddle - for børn og unge

Hele familien har det hyggeligt og sjovt sammen, når vi hver torsdag har sejlads og SUP for børn og unge.

Forældre og instruktører i samspil
Jollesejlads og SUP-surf er for unge samt for børn, som følges af en voksen. Derudover er der plads til, at resten af familien er med.

Vi har instruktører i både SUP og jollesejlads, der står for de lærende aktiviteter på vandet. Efter behov inddrages forældre i aktiviteter på vandet. Blandt andet som “chauffør” i følgebådene og til vandtilvænning. Forældrene skaber og organiserer aktiviteterne på land og på broen.

Den medfølgende forældre har det primære ansvar for børnenes sikkerhed inde ved broen. Instruktørerne har ansvaret på vandet. Forældre og instruktører vurderer i fællesskab, hvilke udfordringer barnet er klar til.

Særligt for unge
I Sejlklubben vil du opleve et kammeratligt samvær, hvor vi tager hensyn og hjælper hinanden. Du vil få færdigheder, som du har glæde af resten af livet. Gennem oplevelserne på vandet, styrkes din selvstændighedog tro på egne evner. Samtidig læres omgangen med naturkræfterne , vind og vand. 

Vi har to Ynglinge, som er små kølbåde med plads til tre voksne eller fire unge sejlere plus en instruktør. Her kan de mere øvede sejlere få udfordringer, og vi bruger det også til supplerende oplevelser og læring for både børn og voksne.

Unge, der vil sejle Yngling, skal også hjælpe med at klargøre og rigge bådene til. Det starter allerede i marts-april. Læs mere her.

Krabbeklub for de små og fællesspisning for hele familien:
For de mindste laver vi aktiviteter med det formål at vænne børnene til det våde element, og alt der der rører sig omkring det.  Vi har udstyr til krabbefiskeri, vi har vandkikkerter og vi kan lege på land/molesten

Vi slutter hver gang af med fællesspisning for hele familien og alle instruktørerne. Madlavning går på skift mellem forældrene. Alle hjælper hinanden med at rigge udstyr til og rydde op.

Vi kan lave mad i vores eget klubhus eller på grillen. Organisering af mad mv sker via facebook-siden Optimist/ SUP hygge.

FOR YDERLIGERE INFO

Ungdomsleder Christoffer Flintholm – tlf.: 50 33 70 00

Sæsonstart 2021

Normalt har vi indskrivning i svømmehallen EBIC i Ebeltoft med svømmetræning, kæntringsøvelse i optimist og makkerredning på SUP board. Grundet Corona er det ikke muligt i år.

Send i stedet en mail for at blive skrevet op på holdet. Når du har fået bekræftet en plads på holdet, skal du meldes ind i klubben via en formular

Sæsonen starter i år torsdag 29. april kl. 16-18 i klubhuset. Her gør vi klar til at komme på vandet ugen efter. Kl. 18 er der fællesspisning. Tilmelding til fællesspisning sker et par dage før via facebook-gruppen. Denne dag skal I også afgive forældresamtykke.

Sikkerhedsregler og udstyr

Vi har den største fokus på sikkerhed både til lands og til vands. Vi er således altid kompetent bemandet begge steder og inddrager også forældre i denne sikkerhed. 

Vi skaber tryghed omkring det at være på og i vandet med vandtilvænning og voksenstøtte. I starten kan en voksen være med i jollen og på SUP-brættet. En instruktør/forældre følger med jollesejlerne i en hurtig følgebåd, der kan støtte de nye sejlere og samle dem op, hvis de ryger i vandet – eller guide dem tilbage i jollen. En forældre udpeges hver gang som brovagt – til at holde øje med børnene i havnen og på molen.

Alle bruger som minimum svømmeveste til aktiviteter på og ved vandet. Sejlklubben har veste til udlån, men vi forventer efter nogle gange, at man investerer i eget udstyr. Det er også muligt at låne våddragter til at begynde med. Se mere under praktisk info nedenfor.

Sejlklubben har udarbejdet en sikkerhedsinstruks jf retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Læs sikkerhedsinstruks.

TræningSTIDER I 2021

Træning på vandet foregår torsdage i sejlsæsonen fra 6. maj til 30. sept. (undtagen Kr. Himmelfartsdag og juli måned)

Kl. 16-18.30: Sejlads for børn og unge i optimist, zoom-joller, Feva og Ynglinge. (Alle børn har en forældre med det første år)

Kl. 17-18.30: SUP-surf. (Alle børn har en forældre med)

Kl. 18.30-19.30: Fællesspisning for børn og deres familier. (Pris 10-20 kr. pr. person. Madlavning går på skift)

Om vinteren arbejder vi med teori og praktiske indendørs gøremål, som understøtter og vores aktiviteter ved og på vandet. 

Udflugter

Vi laver somme tider små udflugter i optimistjollerne til Ahl, når vejret tillader det. Det er megasjovt at sejle jollerne op på det lave vand og kunne bunde og bade lige midt i Ebeltoft Vig. I 2021 har vi desuden planer om 

  • at deltage i en kapsejlads for interesserede.
  • lave en hyggetur på vigen med overnatning i telt
  • træning og hygge med sejlere fra Randers og evt. Grenå med mulighed for overnatning og kapsejlads.
  • social tur i august til Klitmøller/Cold Hawaii med SUP

Se det fulde program

Det fulde program for 2021 afventer de sidste detaljer, men når de er på plads, kan du finde og printe programmet herfra.

Praktisk info:

Træning foregår i klubhuset “Bundstokken” i Ebeltoft Skudehavn. Skudehavnen 2A, 8400 Ebeltoft

Hvem: Alle børn ifølge med en voksen. Man kan komme uden en voksen, når man har sejlet mindst en sæson, er fyldt ni år og kan svømme 200 meter. Mindre søskende kan fange krabber mv. 

Vi har ikke nogen egentlig aldersgrænse – det afhænger af modenhed, hvornår man kan sejle. Det vil ofte være når man er 7-9 år. Stand Up Paddling kan man godt begynde med før. Man skal være 5 år for at blive medlem. Under 5 år er man velkommen sammen med en voksen i krabbeklubben.

Hvad lærer man: Undervisningen tilpasses alder og kompetencer, men målet for sejlerne er, at I lærer at manøvrere for sejl, rigge jollen til og af, binde de nødvendige knob, vigeregler og sikkerhed til søs. Når I kan sejle, vil vi for de interesserede undervise i kapsejlads og taktik. Vi følger Dansk Sejlunions koncept for Diplomsejlerskolen.

SUP-surfere lærer at mestre boardet under forskellige forhold, at bjærge en anden op på et board samt at gebærde sig sikkert på vandet.

Vedligeholdelse: Når sæsonen er slut, forventer vi, at forældre og børn hjælper til med vedligeholdelsesopgaver på joller og udstyr, så det hele er klar til næste sæson. De unge, der sejler Ynglinge skal deltage i forårsklargøring.

Instruktører i 2021:

Har du lyst til at blive instruktør, så kontakt ungdomslederen.

Jolle-instruktører:
Nick Sangill Mikkelsen 
Peter Gertsen-Schibbye
Christoffer Broberg Flintholm

(Stand in: Ane Jorsal, Martin Sundberg og Jørgen Lindman).

SUP-instruktører: 
Ane Jorsal
Sharne Nathan

Stand In:
Lone Rubin

 

Pris: Et års medlemskab koster 400 kr. for børn og unge fra 5-25 år, der sejler SUP og/eller jolle. Mindre søskende og søskende, der ikke er på vandet, er gratis. Forældre betaler kun i form af hjælp. Fællesspisning for 10-20 kr./mand. Klik her for indmeldelse
(Voksne og unge medlemmer tilbydes SUP-kursus, hvorefter man kan låne SUP-boards, når klubben ikke bruger dem. Se mere her. Måske vil du som forældre også lære at sejle. Så kan du faktisk gå på sejlerskole onsdag aften. Læs mere om sejlerskolen for voksne.

Bådene: Klubben råder over
– 8 optimistjoller (begynderjollen over alle begynderjoller),
– 3 zoom8 joller (en mere krævende og livlig jolle for større børn)
– 1 Fevajolle (en to-mandsjolle for øvede)
– 2 ynglinge (en mindre kølbåd til 3-4 personer)
– 1 Europajolle
– 2 følgebåde
– 10 SUP boards

Personligt udstyr: For at sejle jolle skal man enten bruge våddragt, jolledragt eller varmt tøj og regnjakke. Temperaturen på vandet er gerne nogle grader koldere end på land! Mange af sejlerne har efter et stykke tid valgt at anskaffe sig en våddragt eller en jolledragt. I kan låne en svømmevest i klubben den første sæson. Det er en god idé at medbringe et ekstra sæt tøj, hvis nu man skulle være uheldig og ryge i baljen.
For at SUP-surfe skal man bruge en våddragt og svømmevest. Vi har lidt til udlån. Når det er rigtig sommervarmt kan man godt SUP-surfe i badetøj.

Regler for selvstændig sejlads

Unge erfarne sejlere, der er medlem af sejlklubben, kan få lov af ungdomslederen til at sejle selvstændigt i joller, på SUP og i klubbens Ynglinge
Se bestyrelsens retningslinjer.

Tak til alle, der har støttet vores børn og unge:

2019:
Lions Mols
EDC Aros
Hos Walter

2018:
Fonden Østjylland
Ebeltoft Sparekasses Fond
EDC Aros
Hos Walter

2017:
Rønde Sparekasse
Nationalpark Mols Bjerge
Trygfonden
Friluftsrådet
Fonden Østdjursland
Syddjurs Kommune

støt vores sponsorer, de støtter os!