SUP, SEJLADS OG SJOV

FOR BØRN OG DERES FAMILIER

FÆLLESSKAB, VAND OG EVENTYR

Lær at sejle og stand up paddle - for børn og unge

Hele familien har det hyggeligt og sjovt sammen, når vi hver torsdag har sejlads og SUP for børn og unge.

Forældre og instruktører i samspil
Jollesejlads og SUP-surf er for unge samt for børn, som følges af en voksen. 

Vi har instruktører i både SUP og jollesejlads, der står for de lærende aktiviteter på vandet. Efter behov inddrages forældre i aktiviteter på vandet. Blandt andet som “chauffør” i følgebådene og til vandtilvænning. 

Den medfølgende forældre har det primære ansvar for børnenes sikkerhed inde ved broen. Instruktørerne har ansvaret på vandet. Forældre og instruktører vurderer i fællesskab, hvilke udfordringer barnet er klar til.

Særligt for unge
I Sejlklubben vil du opleve et kammeratligt samvær, hvor vi tager hensyn og hjælper hinanden. Du vil få færdigheder, som du har glæde af resten af livet. Gennem oplevelserne på vandet, styrkes din selvstændighedog tro på egne evner. Samtidig læres omgangen med naturkræfterne , vind og vand. Alle deltagere hjælper med at klargøre og rigge bådene til.

Vi slutter hver gang af med fællesspisning for hele familien og alle instruktørerne. Madlavning går på skift mellem forældrene. Alle hjælper hinanden med at rigge udstyr til og rydde op.

Vi kan lave mad i vores eget klubhus eller på grillen. Organisering af mad mv sker via facebook-siden Sejl SUP hygge – U Ebeltoft

FOR YDERLIGERE INFO

Spørgsmål vedr. tilmelding sendes på mail til Lea Læsø eller tlf: 20685503.

Ungdomsleder Christoffer Flintholm – tlf.: 50 33 70 00 

Sæsonstart 2024

Ring til Christoffer og hør, om det er noget for jer. Når du har fået bekræftet en plads på holdet, skal du meldes ind i klubben via dette link. 

Sæsonen starter i år torsdag  den 2. maj kl. 16.  Kl. 18 er der fællesspisning. Tilmelding til fællesspisning sker et par dage før via dette link til facebook-gruppen. (du skal lige anmode om medlemskab)

Sikkerhedsregler og udstyr

Vi har den største fokus på sikkerhed både til lands og til vands. Vi er således altid kompetent bemandet begge steder og inddrager også forældre i denne sikkerhed. 

Vi skaber tryghed omkring det at være på og i vandet med vandtilvænning og voksenstøtte. I starten kan en voksen være med i jollen og på SUP-brættet. En instruktør/forældre følger med jollesejlerne i en hurtig følgebåd, der kan støtte de nye sejlere og samle dem op, hvis de ryger i vandet – eller guide dem tilbage i jollen. 

Alle bruger som minimum svømmeveste til aktiviteter på og ved vandet. Sejlklubben har veste til udlån, men vi forventer efter nogle gange, at man investerer i eget udstyr. Det er også muligt at låne våddragter til at begynde med. Se mere under praktisk info nedenfor.

Sejlklubben har udarbejdet en sikkerhedsinstruks jf retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Læs sikkerhedsinstruks.

TræningSTIDER I 2024

Træning på vandet foregår torsdage i sejlsæsonen fra slutningen af april til start oktober (undtagen Kr. Himmelfartsdag og juli måned)

Kl. 16-18: Vild med vand sejlads for børn og unge i optimist og SUP-board, kajak og surf. (Alle børn har en forældre med det første år)

Alle andre skal selv rigge både til og være klar til skippermøde klokken 16.00

Kl. 18.00-19.00: Fællesspisning for børn og deres familier. (Pris cirka 30-35 kr. pr. person. Madlavning går på skift)

Om vinteren arbejder vi med teori og praktiske indendørs gøremål, som understøtter vores aktiviteter ved og på vandet. 

Udflugter

Vi laver somme tider små udflugter i optimistjollerne til Ahl, når vejret tillader det. Det er megasjovt at sejle jollerne op på det lave vand og kunne bunde og bade lige midt i Ebeltoft Vig. 

Andre udflugter kan f.eks. være: 

  • at deltage i en kapsejlads for interesserede.
  • lave en hyggetur på vigen med overnatning i telt
  • træning og hygge med sejlere fra Randers og evt. Grenå med mulighed for overnatning og kapsejlads.
  • social tur i august til Klitmøller/Cold Hawaii med SUP

Se kalenderen

Er du i tvivl om tidspunkter? Vi opdaterer løbende kalenderen, når vi planlægger ture mv. I kalenderen kan du også se klubbens øvrige aktiviteter.

Praktisk info:

Træning foregår i klubhuset “Bundstokken” i Ebeltoft Skudehavn. Skudehavnen 2A, 8400 Ebeltoft

Hvem: Alle børn ifølge med en voksen. Man kan komme uden en voksen, når man har sejlet mindst en sæson, er fyldt ni år og kan svømme 200 meter. 

Vi har ikke nogen egentlig aldersgrænse – det afhænger af modenhed, hvornår man kan sejle. Det vil ofte være når man er 7-9 år. Stand Up Paddling kan man godt begynde med før. Man skal være 5 år for at blive medlem. 

Hvad lærer man: Undervisningen tilpasses alder og kompetencer, men målet for sejlerne er, at I lærer at manøvrere for sejl, rigge jollen til og af, binde de nødvendige knob, vigeregler og sikkerhed til søs. Når I kan sejle, vil vi for de interesserede undervise i kapsejlads og taktik. Vi følger Dansk Sejlunions koncept for Diplomsejlerskolen.

SUP-surfere lærer at mestre boardet under forskellige forhold, at bjærge en anden op på et board samt at gebærde sig sikkert på vandet.

Vedligeholdelse: Når sæsonen er slut, forventer vi, at forældre og børn hjælper til med vedligeholdelsesopgaver på joller og udstyr, så det hele er klar til næste sæson. De unge, der sejler Ynglinge, skal deltage i forårsklargøring.

Instruktører i 2022:

Har du lyst til at blive instruktør, så kontakt ungdomslederen.

Jolle-instruktører:
Nick Sangill Mikkelsen 
Peter Gertsen-Schibbye
Christoffer Broberg Flintholm

SUP-instruktører: 
Kaja Kjær
Dagmar Pedersen

 

Pris: Et års medlemskab koster 400 kr. for børn og unge fra 5-25 år, der sejler SUP og/eller jolle. Forældre betaler kun i form af hjælp. Fællesspisning for 20-30 kr./mand. Klik her for indmeldelse
(Voksne og unge medlemmer tilbydes SUP-kursus, hvorefter man kan låne SUP-boards, når klubben ikke bruger dem. Se mere her. Måske vil du som forældre også lære at sejle. Så kan du faktisk gå på sejlerskole onsdag aften. Læs mere om sejlerskolen for voksne. (Der er dog venteliste i 2022)

Bådene: Klubben råder over
– 8 optimistjoller (begynderjollen over alle begynderjoller),
– 3 zoom8 joller (en mere krævende og livlig jolle for større børn)
– 1 Fevajolle (en to-mandsjolle for øvede)
– 2 ynglinge (en mindre kølbåd til 3-4 personer)
– 1 Europajolle
– 2 følgebåde
– 10 SUP boards

Personligt udstyr: For at sejle jolle skal man enten bruge våddragt, jolledragt eller varmt tøj og regnjakke. Temperaturen på vandet er gerne nogle grader koldere end på land! Mange af sejlerne har efter et stykke tid valgt at anskaffe sig en våddragt eller en jolledragt. I kan låne en svømmevest i klubben den første sæson. Det er en god idé at medbringe et ekstra sæt tøj, hvis nu man skulle være uheldig og ryge i baljen.
For at SUP-surfe skal man bruge en våddragt og svømmevest. Vi har lidt til udlån. Når det er rigtig sommervarmt, kan man godt SUP-surfe i badetøj.

Regler for selvstændig sejlads

Unge erfarne sejlere, der er medlem af sejlklubben, kan få lov af ungdomslederen til at sejle selvstændigt i joller, på SUP og i klubbens Ynglinge
Se bestyrelsens retningslinjer.

Tak til alle, der har støttet vores børn og unge:

2019:
Lions Mols
EDC Aros
Hos Walter

2018:
Fonden Østjylland
Ebeltoft Sparekasses Fond
EDC Aros
Hos Walter

2017:
Rønde Sparekasse
Nationalpark Mols Bjerge
Trygfonden
Friluftsrådet
Fonden Østdjursland
Syddjurs Kommune

støt vores sponsorer, de støtter os!