Teori i vintermånderne

Brug vinteren på teorien

YACHTSKIPPER III 

Har du lyst til at udvide din teoretiske horisont om sejlads, eller skal du sejle et skib på mellem 15-24 meter, så er Yachtskipper III vejen frem.

Med udgangspunkt i pensum fra teoretisk duelighed får du en øget indsigt i en række emner, som dækker bl.a. terrestrisk navigation, søret, tidevand, meteorologi, instrumenter herunder kendskab til radar, kommunikation, søsikkerhed incl. brand, sømandskab etc. Kurset afsluttes med at planlægge en sejlads i internationalt farvand, som indgår i den afsluttende prøve. 

Kurset strækker sig over 12 undervisningsaftner af 4 lektioner, og der skal påregnes et tilsvarende antal timer til hjemmearbejde incl. forberedelse til prøven. 

Vi har ikke pt et kursus i kalenderen. Giv os besked, hvis du er interesseret i dette kursus i løbet af vinteren 2024-2025. 

Pris pr. kursist cirka 2.500-3.000 ekskl. bøger, søkort og prøvegebyr

SRC/VHF KURSUS

VHF-radioen er fortsat et vigtigt redskab til at kommunikere ved søredning og skibsfart generelt. For at benytte radioen skal du have et Short Range Certificat – VHF-certifikat.

På kurset får du overblik over pensum, så du kan bestå online-prøven hos Dansk Sejlunion. Det inkluderer de administrative regler, systemforståelse, opkaldsprocedurer, radiobetjening, nødprocedurer, DSC, EPIRB, SART, NAVTEX m.m. Bemærk, at der ikke undervises i praktisk brug af VHF-radioen, da det ikke er et krav til prøven.

Lærebog, tillæg og opgaver udleveres på kurset. Det anbefales, at du tager prøven på internettet inden for rimelig tid efter at undervisningen er slut.

Vi har ikke pt et kursus i kalenderen. Giv os besked, hvis du er interesseret i dette kursus i løbet af vinteren 2024-2025. 

Pris per kursist inkl. materialer og forplejning cirka 1.000 kr.

 

DUELIGHEDSBEVIS:

Undervisning til den teoretiske del af duelighedsbevis starter som regel i oktober og slutter med en prøve i december. De seneste år har der været undervisning mandag aftner. Nøjagtige datoer for næste års kursus kommer senere. 

Pris cirka: kr. 2.000,- for medlemmer af Sejlklubben Ebeltoft Vig.
Prisen inkluderer undervisningsmaterialer, men ikke prøvegebyret. Hertil kommer 80 kr. for udstedelse af kort. 

Erik Petersen underviser. Kurset omfatter den teoretiske del (se kursusbeskrivelse nedenfor). Har man speedbådscertifikat, har man allerede merit for den praktiske del. Ellers skal man ud og have den praktiske del efterfølgende. Det er muligt at tage den praktiske del i forbindelse med klubbens praktiske sejlerskole.

Sted: Kurset holdes i sejlklubbens lokale, Skudehavnen 2A

Vi har ikke pt et kursus i kalenderen. Giv os besked, hvis du er interesseret i dette kursus i løbet af vinteren 2024-2025. 

Yderligere info:

Kursusleder:
Jens Ole Jensen tlf.: 40 52 20 53

Kursusbeskrivelse, duelighed:

Hvis du lige har fået båd, eller tænker på at købe eller leje en, bør du tage Duelighedsbeviset.

I Danmark er det ikke et lovkrav, hvis båden er mindre end 15 meter, men hvis du vil sejle i Tyskland eller ønsker at leje en båd, er Duelighedsbeviset et krav.

Der undervises i navigation, søvejsregler, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet. Regn med en del opgaver og hjemmearbejde.

Efter kurset vil du være i stand til at bestå den teoretiske del af Duelighedsprøven. Du kan læse mere om, hvilke krav Søfartsstyrelsen stiller til duelighedsprøven her:  http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser

Hvis du har et speedbådskørekort, har du allerede bestået den praktiske prøve. Har man kompetencerne i orden, kan man gå til prøve uden forudgående undervisning.

ANDRE KURSER:

Kontakt bestyrelsen eller kursuslederen, hvis du er interesseret i, at vi starter kursus i enten

  • Duelighedsbevis
  • VHF/DSC radio 
  • Y3 (Yachtskipper 3)
  • Førstehjælp
  • Eller andet