Teori i vintermånderne

Brug vinteren på teorien

Undervisning til den teoretiske del af duelighedsbevis starter mandag 4. oktober 2021. Prøve 13. december. 

Tidspunkt 2021: Mandage kl. 18.30-21.45 fra 4/10-13/12. Efterårsferien uge 42 undtaget. 

Pris i 2021: kr. 1695,- for medlemmer af Sejlklubben Ebeltoft Vig.
Prisen inkluderer undervisningsmaterialer, men ikke prøvegebyret, som er på 200 kr. for teori og 200 kr. for den praktiske del. Hertil kommer 80 kr. for udstedelse af kort.

Tilmelding sker ved at betale via Safeticket.

Erik Petersen underviser. Kurset omfatter den teoretiske del (se kursusbeskrivelse nedenfor). Har man speedbådscertifikat, har man allerede merit for den praktiske del. Ellers skal man ud og have den praktiske del efterfølgende. Det er muligt at tage den praktiske del i forbindelse med klubbens praktiske sejlerskole.

Sted: Kurset holdes i sejlklubbens lokale, Skudehavnen 2A

Yderligere info:

Kursusleder:
Christopher Ipsen
tlf.: 60146870

Kursusbeskrivelse, duelighed:

Hvis du lige har fået båd, eller tænker på at købe eller leje en, bør du tage Duelighedsbeviset.

I Danmark er det ikke et lovkrav, hvis båden er mindre end 15 meter, men hvis du vil sejle i Tyskland eller ønsker at leje en båd, er Duelighedsbeviset et krav.

Der undervises i navigation, søvejsregler, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet. Regn med en del opgaver og hjemmearbejde.

Efter kurset vil du være i stand til at bestå både den teoretiske og den praktiske del af Duelighedsprøven. Du kan læse mere om, hvilke krav Søfartsstyrelsen stiller til duelighedsprøven her:  http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser

Hvis du har et speedbådskørekort, har du allerede bestået den praktiske prøve. Har man kompetencerne i orden, kan man gå til prøve uden forudgående undervisning.

ANDRE KURSER:

Kontakt bestyrelsen eller kursuslederen, hvis du er interesseret i, at vi starter kursus i enten

  • Duelighedsbevis
  • VHF/DSC radio (Det er muligt at tage kurset på en dag hos Erik Petersen i Lystrup)
  • Y3 (Yachtskipper 3)
  • Førstehjælp
  • Eller andet