Teori i vintermånderne

Brug vinteren på teorien

Vi har afsluttet duelighedsbevis undervisningen i 2020/21. 

Vil du på listen over deltagere til næste kursus eller har ønsker om andre kurser, så skriv til kursuslederen. (Se blå boks)

Pris i 2020: kr. 1695,- for medlemmer af Sejlklubben Ebeltoft Vig. Ikke-medlemmer: kr. 1895,-
Prisen inkluderer undervisningsmaterialer, men ikke prøvegebyret, som er på 200 kr. for teori og 200 kr. for den praktiske del. Hertil kommer 80 kr. for udstedelse af kort.

Kurset omfatter den teoretiske del (se kursusbeskrivelse nedenfor). Har man speedbådscertifikat, har man allerede merit for den praktiske del. Ellers skal man ud og have den praktiske del efterfølgende. Det er muligt at tage den praktiske del i forbindelse med klubbens praktiske sejlerskole.

Sted: Kurset holdes i sejlklubbens lokale, Skudehavnen 2A.

Tilmelding sker via mail til kursuslederen (se blå boks). Der er plads til 20 i alt.

Yderligere info:

Kursusleder:
Christopher Ipsen
tlf.: 60146870

Kursusbeskrivelse, duelighed:

Hvis du lige har fået båd, eller tænker på at købe eller leje en, bør du tage Duelighedsbeviset.

I Danmark er det ikke et lovkrav, hvis båden er mindre end 15 meter, men hvis du vil sejle i Tyskland eller ønsker at leje en båd, er Duelighedsbeviset et krav.

Der undervises i navigation, søvejsregler, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet. Regn med en del opgaver og hjemmearbejde.

Efter kurset vil du være i stand til at bestå både den teoretiske og den praktiske del af Duelighedsprøven. Du kan læse mere om, hvilke krav Søfartsstyrelsen stiller til duelighedsprøven her:  http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser

Hvis du har et speedbådskørekort, har du allerede bestået den praktiske prøve. Har man kompetencerne i orden, kan man gå til prøve uden forudgående undervisning.

ANDRE KURSER:

Kontakt bestyrelsen eller kursuslederen, hvis du er interesseret i, at vi starter kursus i enten

  • Duelighedsbevis
  • VHF/DSC radio
  • Y3 (Yachtskipper 3)
  • Førstehjælp
  • Eller andet