Teori i vintermånderne

Brug vinteren på teorien

Når der er deltagere nok, tilbyder vi kursus i duelighedsbevis mv. i klubhuset. Enten med egne undervisere eller med hjælp fra AOF. Prisen varierer.

Der er kursus i duelighed tirsdag aften i 2018/19. Det er for sent at melde sig til nu.

Der planlægges et kursus i førstehjælp til marts.

Kontakt Oluf Hamann, hvis du er interesseret i, at vi starter kursus i 2019 i enten

  • Duelighedsbevis
  • VHF/DSC radio
  • Førstehjælp
  • Eller andet

Yderligere info:

Kursusleder:
Oluf Hamann 
tlf.: 23 31 00 59

Kursusbeskrivelse, duelighed:

Hvis du lige har fået båd, eller tænker på at købe eller leje en, bør du tage Duelighedsbeviset.

I Danmark er det ikke et lovkrav, hvis båden er mindre end 15 meter, men hvis du vil sejle i Tyskland eller ønsker at leje en båd, er Duelighedsbeviset et krav.

Der undervises i navigation, søvejsregler, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet. Regn med en del opgaver og hjemmearbejde.

Efter kurset vil du være i stand til at bestå både den teoretiske og den praktiske del af Duelighedsprøven. Du kan læse mere om, hvilke krav Søfartsstyrelsen stiller til duelighedsprøven her: http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser

Hvis du har et speedbådskørekort, har du allerede bestået den praktiske prøve. Har man kompetencerne i orden, kan man gå til prøve uden forudgående undervisning.