Bliv medlem

Medlemsformer og kontingent

Sejlklubben Ebeltoft Vig har 4 medlemsformer:

Senior-medlemskab: 700 kr
En stemmeret og ret til at deltage i klubbens arrangementer og ret til at bruge klubbens faciliteter.

Par-medlemskab: 1.050 kr
2 stemmeretter med ret til at deltage i klubbens arrangementer og ret til at bruge klubbens faciliteter.

Ungdomsmedlemskab: 350 kr
Børn under 18 år med ret til at deltage i klubbens arrangementer, jollesejlads, SUP og ret til at bruge klubbens faciliteter.

Pensionistmedlem: 700 kr 
Over 60 år som ikke er erhvervsaktive. 1 stemmeret og ret til at deltage i klubbens arrangementer med partner og ret til at bruge klubbens faciliteter.

Voksne medlemmer kan tage deres børn under 18 år med til arrangementer mm. Kun hvis børnene går til SUP, Sejlads & Sjov eller skal have SUP-diplom, skal de være medlemmer.

Fordele som medlem af sejlklubben

Alle kan blive medlem af Sejlklubben Ebeltoft Vig, uanset om du er til sejlbåde, motorbåde, stand up paddling eller joller. Bare du kan lide at komme på vandet.

Du er også velkommen, selvom du ikke har båd. Vi har for eksempel sejlerskole og kapsejlads, hvor det er muligt at komme ud at sejle med andre, og vi råder over 10 SUP boards og to Ynglinge, der kan lånes, hvis man har kompetencerne til at bruge dem. Du kan også få gode råd inden evt. bådkøb. Som medlem af Sejlklubben Ebeltoft Vig har du mange fordele:

  • Du får adgang til klubhuset og dets faciliteter.
  • Du kan benytte klubbens sejlbåde inden for vigen. (Hvis du kan sejle. Vi råder over to Ynglinge. Unge under 18 skal have særskilt tilladelse. Se under SUP, sejlads og sjov)
  • Du kan få et gratis kursus i stand up paddling og herefter låne SUP boards.
  • Du kan deltage i klubbens mange aktiviteter som kapsejlads, sejlerskole, fester, ture, foredrag m.v.
  • Du bliver medlem af Dansk Sejlunion, så du frit kan ligge ved unionens gule turbøjer overalt i Danmark.
  • Du kan få målt din båd af klubbens måler og få målerbrev til kapsejlads.

Vedtægter

Sejlklubben Ebeltoft Vigs vedtægter kan hentes her.

Yderligere spørgsmål 

Har du spørgsmål, kan du kontakte klubbens kasserer. Spørgsmål vedrørende ungdomsmedlemmer rettes til ungdomslederen. Find telefon og mail via kontaktsiden

Nyt medlemsskab skal betales ved at indsætte beløbet på klubbens pengeinstitut (Sparekassen Kronjylland), men vent med at betale pengene, til du har hørt fra kassereren.

KONTONUMMER:
Reg nr. 9360
Konto nr. 0010878012 

Eksisterende medlemmer bliver opkrævet som sædvanlig via PBS. 

Indmeldelse og registrering

Vil du være medlem af Sejlklubben Ebeltoft Vig, så udfyld denne FORMULAR.

Der er begrænset plads på ungdomsholdet om torsdagen! Kontakt Lone Rubin for at høre om mulighederne. Man skal udfylde forældresamtykke ved indmeldelse. 

Efter cirka 1-2 uger får du nærmere besked om betaling. Hører du ikke noget, så send en mail til vores kasserer. Se under kontakt.