Praktisk sejlerskole for voksne

Lær at sejle med Sejlklubben Ebeltoft Vig

SEJLERSKOLE 2021 ER LUKKET FOR TILMELDINGER

På grund af Corona starter den praktiske sejlerskole onsdag den 4. august i år og fortsætter til udgangen af september. Vi sejler hver onsdag aften fra kl. 18.

Lukket for tilmelding pr. 14. juni 2021!

Når vejret tillader det, sejler vi på vandet, hvor du lærer alt fra at sætte sejl, lave mand-over-bord manøvre til at pejle et sømærke og styre båden sikkert i havn. Vi bruger primært undervisernes egne kølbåde, men kan også finde på at bruge klubbens joller og Ynglinge. 

Det kan ske, at det blæser for meget til at sejle ud. Så bliver vi i havnen og gennemgår forskellige andre funktioner og kvalifikationer, man har brug for, når man sejler. Det kan for eksempel være sikkerhed, sejladsplanlægning, motorlære eller blot at fortøje skibet sikkert.

PRAKTISK PRØVE TIL DUELIGHEDSBEVIS

Er du medlem og har du bestået den teoretiske duelighedsprøve? Og mangler du den praktiske prøve? Så tilbyder vi til foråret et kort forløb i Yngling, hvor du bliver forberedt til den praktiske prøve for sejl. 

Vores nye medlem Peder Eriksen, der har 15 års erfaring fra Horsens Sejlklubs sejlerskole, står for undervisningen. Det bliver over et par gange fredag aften eller i weekends i maj-juni, når vejret passer – og efter aftale. Du skal være medlem af sejlklubben for at deltage, men selve kurset er gratis. Du skal betale et prøvegebyr til eksamen.

Hvis du vil tage den praktiske prøve i år, så send en mail med navn og telefonnummer til vores kursusleder Christopher Ipsen, der koordinerer det med Peder og en sensor.

Om undervisningen op til duelighedsprøven:

Ligger ikke på faste tidspunkter, men tilbydes lejlighedsvis ved direkte kontakt mellem instruktør og elever. F.eks. i en gruppe på messenger eller mobil-gruppe.

 • Der gives besked til eleverne og pladser tildeles efter først til mølle princippet og behov
 • Efter sejlads kan der eventuelt aftales nyt tidspunkt for sejlads
 • Kommer målrettet til at sigte mod duelighedsprøven i praktisk sejlads
 • Foretages i sejlklubbens Ynglinge                 

Undervisningen omfatter:

 • Benævnelser og funktion af bådens udstyr
 • Sikkerhed
 • Klargøring af båden til sejlads
 • Knob og stik
 • Tildele opgaver til de ombordværende
 • Sejl og trim
 • Afgå og anløbe havneplads eller kaj
 • Sætte, bjærge og rebe sejl
 • Trimme sejl på forskellige vindretninger
 • Stagvende og bomme
 • Sejle efter kompaskurs og mærker
 • Mand over bord manøvre
 • Anvendelse af almindelige maritime udtryk.
 • Kendskab til søvejsreglernes bestemmelser om udkig og vigeregler

Foretages af instruktør Peder Eriksen, Mobil: 51577857.

Ekstra fordele VED AT VÆRE MEDLEM

Som medlem af sejlklubben kan du deltage i kapsejladser om tirsdagen, deltage i fællesspisninger, fester og udflugter til Tunø og Samsø samt adgang til at leje klubhuset på attraktive vilkår. Når du har gennemført sejlerskolen på tilfredsstillende vis, kan du få adgang til gratis at sejle Ynglingene gennem resten af sæsonen. Læs mere om Ynglinge.

Undervisere:

To til tre erfarne skippere underviser på kurset i deres egne sejlbåde. De er både dygtige og fulde af historier, så det bliver ikke kedeligt!

Pris:

350 kr. + ca. 100 kr. til materialer
Kurset er kun for medlemmer.
Se hvordan du bliver medlem

Yderligere info:

Kontakt instruktørerne. Se kontaktsiden.