Bundstokken

Klubhuset hvor fællesskab opstår

Bundstokken - vores klubhus

Klubhuset blev udvidet i 2016-17 med støtte fra Syddjurs Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.
Klubhuset blev godkendt af kommunen februar 2017 og taget i brug. TAK til alle, der har hjulpet med byggeriet. 
Se om klubhuset er ledigt i kalenderen

Booking af klubhus

Medlemmer af klubben har mulighed for at leje klubhuset for 750 kr/døgn (7 morgen til 7 morgen).
Betaling ved bekræftet booking sker ved bankoverførsel til klubbens konto med ”Klubhus” efterfulgt af navn i feltet ”Tekst til modtager” (ikke meddelelsesfeltet).
Booking sker ved henvendelse til formanden på mail – se kontaktside.

Rengøring

Alle brugere af huset skal rydde op efter sig. Instrukser står på opslag i huset.