Bundstokken

Klubhuset hvor fællesskab opstår

Bundstokken - vores klubhus

Klubhuset blev udvidet i 2016-17 med støtte fra Syddjurs Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.
Klubhuset blev godkendt af kommunen februar 2017 og taget i brug. TAK til alle, der har hjulpet med byggeriet. 
Se om klubhuset er ledigt i kalenderen

Booking af klubhus

Udvalg og andre, der har brug for at reservere klubhuset, skal rette henvendelse til vores formand, HC Mathiesen - se kontaktside.

Rengøring

Alle brugere af huset skal rydde op efter sig. Instrukser står på opslag i huset.